Lovkommentarer, som nævner Straffeloven § 180

Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn
Udgivelsesdato: 10. feb 2022
DJØF Forlag

§ 180

Læs lovkommentar til § 180 på side 303 til None.

Læs på Jurabibliotek