Bøger, som nævner Straffeloven § 180

Strafferammer

- Side 452 -

...til at volde omfattende ødelæggelse af fremmed ejendom eller til at befordre oprør, plyndring eller anden sådan forstyrrelse af samfundsordenen«, hvor strafferammen er angivet til fængsel indtil på livstid. Det betyder principielt, at den, der overtræder straffelovens § 180, kan straffes med fængsel fra 7 dage (jf. § 33, stk. 1) indtil på livstid.

Læs på JurabibliotekStraffelovens § 81 a

- Side 480 -

...udsat for vold, er fængsel indtil 15 år. § 81 a giver her isoleret mulighed for at forhøje straffen til fængsel i 30 år, men netop på grund af reglen i straffelovens § 33, stk. 2, kan der højst udmåles en straf på fængsel i 20 år som den maksimale tidsbestemte fængselsstraf.115115. Jf. lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.2.5 (l 501/2009).

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 482 -

...livstid.120120. Se lovforslagets almindelige bemærkninger, pkt. 2.2.5 (l 501/2009).Hvis den konkret udmålte straf normalt vil være under 10 års fængsel, skal straffen fordobles, dog således at den ikke kan overstige fængsel i 16 år.121121. Da § 81 a, stk. 2, ikke er en strafforhøjelsesregel, der kan aktivere anvendelsen af § 33, stk. 2, om 20 års fængsel.

Læs på Jurabibliotek