Straffeloven § 152e

Denne konsoliderede version af straffeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 126 af 15. april 1930,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022,
som ændret ved lov nr. 409 af 25. april 2023, lov nr. 486 af 13. maj 2023, lov nr. 741 af 13. juni 2023, lov nr. 753 af 13. juni 2023, lov nr. 1554 af 12. december 2023 og lov nr. 1786 af 28. december 2023

§ 152e

Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:

  • 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller

  • 2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

Eksterne henvisninger

Bekendtgørelse om forretningsorden for Konkurrencerådet § 22, stk. 1 ATP-loven § 32, stk. 2 Teleloven § 7, stk. 2 Postloven § 31, stk. 1 Lov om supplerende bestemmelser til forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked § 5, stk. 1 Lov om MitID og NemLog-in § 19, stk. 1 Værdipapirhandelsloven § 84a, stk. 1 Investeringsforeningsloven § 175, stk. 1 Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste § 15, stk. 1 Lov om undersøgelse af beslutningen om hjemsendelse af ledende medarbejdere i Forsvarets Efterretningstjeneste § 16, stk. 2 Lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste § 15, stk. 1 Lov om undersøgelse af visse forhold vedrørende Forsvarets Efterretningstjeneste § 16, stk. 2 Lov om kreditservicevirksomheder og kreditkøbere § 32, stk. 1 Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde § 170, stk. 1 Offshoresikkerhedsloven § 63a, stk. 1 Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs § 5, stk. 3 Privatgymnasieloven § 26a, stk. 2 Lov om Blødererstatningsfonden § 12, stk. 1 Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. § 44, stk. 2 Lov om efterskoler og frie fagskoler § 52c, stk. 2 Psykologloven § 21, stk. 1 Havneloven § 14a, stk. 2 Retsplejeloven § 41h, stk. 2 Retsplejeloven § 110b, stk. 5 PET-undersøgelsesloven § 15, stk. 1 PET-undersøgelsesloven § 16, stk. 2 Retsplejeloven § 143b, stk. 1 Retsplejeloven § 144a, stk. 2 Lov om forbrugslånsvirksomheder § 19, stk. 1 Lov om fleksydelse § 34a, stk. 3 Miljøbeskyttelsesloven § 110, stk. 11 Buskørselsbekendtgørelsen § 3, stk. 3 Lov om Slots- og Kulturstyrelsens kontrol og tilsyn med covid-19-kompensationsordninger m.v. på Kulturministeriets område § 3, stk. 1 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90b, stk. 5 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 90c, stk. 3 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 91, stk. 11 Arbejdsløshedsforsikringsloven § 94a, stk. 2 Lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder § 66, stk. 3 Lov om kapitalmarkeder § 224, stk. 1 Nationalbankloven § 20, stk. 1 Bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder § 2, stk. 1 Skattetvistbilæggelsesloven § 3, stk. 1 Skatteforvaltningsloven § 17, stk. 1 Retsplejeloven § 786i, stk. 1 Retsplejeloven § 885, stk. 1 Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter § 255, stk. 1 Retsplejeloven § 996b, stk. 2 Undergrundsloven § 10, stk. 6 Undergrundsloven § 17, stk. 4 Gassikkerhedsloven § 24, stk. 4 Investeringsscreeningsloven § 39, stk. 1 Lov om Danmarks Eksport- og Investeringsfond § 28, stk. 1 Lov om Vækstfonden § 22, stk. 1 Lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe § 9, stk. 3 Lov om ædle metaller og konfliktmineraler § 13, stk. 4 Friskoleloven § 41b, stk. 2 Elsikkerhedsloven § 24, stk. 4 Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 16, stk. 1 Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd § 16, stk. 2 Lov om forsikringsformidling § 31, stk. 1 Lov om firmapensionskasser § 103, stk. 1 Restaurationsloven § 31, stk. 5 Lov om betalinger § 136, stk. 1 Almenboligloven § 63d, stk. 4 Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed § 30, stk. 2 Arbejdsmiljøloven § 79, stk. 1 Lov om et loft over indtægter fra elproduktion § 16, stk. 5 Bekendtgørelse om godskørsel § 28, stk. 4 MLI-loven § 2, stk. 1 Lov om forretningshemmeligheder § 6, stk. 1 Forvaltningsloven § 27, stk. 1 Forvaltningsloven § 27, stk. 2 Forvaltningsloven § 27, stk. 3 Forvaltningsloven § 27, stk. 4 Forvaltningsloven § 27, stk. 7 LD-loven § 14, stk. 2 Lov om ejendomskreditselskaber § 13, stk. 1 Forsikringsvirksomhedsloven § 285, stk. 1 Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe § 4, stk. 6 Luftfartsloven § 89b, stk. 2 Grundforskningsfondsloven § 13, stk. 2 Luftfartsloven § 144a, stk. 1 Luftfartsloven § 144a, stk. 2 Luftfartsloven § 147a, stk. 4 Revisorloven § 30, stk. 1 Revisorloven § 30, stk. 2 Revisorloven § 48, stk. 1 Udlændingeloven § 44c, stk. 2 Jernbanelov § 78, stk. 4 Jernbanelov § 80, stk. 5 Jernbanelov § 98, stk. 1 Lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 25, stk. 1 Lov om undersøgelseskommissioner og granskningskommissioner § 26, stk. 2 Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 6, stk. 5 Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder § 6a, stk. 1 Socialtilsynsloven § 11, stk. 2 Hvidvaskloven § 38a, stk. 1 Konfliktrådsloven § 5, stk. 1 Bekendtgørelse om krav til a-kassernes kontrol og administration § 13, stk. 5 Hvidvaskloven § 56, stk. 1 Hvidvaskloven § 63, stk. 1 Hvidvaskloven § 69, stk. 1