14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 152e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§152e Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende:

  • 1) er forpligtet til at videregive oplysningen eller

  • 2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

•••
profile photo
Profilside