Lovkommentarer, som nævner Straffeloven § 114

Kommenteret straffelov - Speciel del (12. udg.)
Forfattere: Thomas Elholm, Lasse Lund Madsen, Hanne Rahbæk og Jens Røn
Udgivelsesdato: 10. feb 2022
DJØF Forlag

§ 114

Læs lovkommentar til § 114 på side 59 til None.

Læs på Jurabibliotek