Bøger, som nævner Straffeloven § 114

§ 19

- Side 265 -

...er tilstrækkeligt konkretiseret, og Højesteret anfører dernæst »at det i den forbindelse ikke kan kræves, at han havde mere præcis viden om, hvorledes terrorhandlingerne skulle udføres«. Se om problemstillingen Lund Madsen: Ansvaret s. 155 f., Waaben: Ansvar s. 223 ff., Baumbach/Elholm: Str. alm. del, s. 311 ff. og nedenfor ad kommentaren til § 23.

Læs på Jurabibliotek