14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 97a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§97a Hvis der ikke forinden er indgivet anmodning om udlæg, bortfalder bøde efter

  • 1) 5 år, når bøden ikke overstiger 10.000 kr., og

  • 2) 10 år, når bøden overstiger 10.000 kr.

•••

Stk. 2 Forvandlingsstraf for bøde bortfalder efter 3 år, medmindre dens fuldbyrdelse er påbegyndt forinden. For bøde på over 10.000 kr. er fristen dog 5 år.

•••

Stk. 3 De forældelsesfrister, der omtales i stk. 1, regnes fra det tidspunkt, da afgørelsen efter lovgivningens almindelige regler kunne fuldbyrdes. I fristerne medregnes ikke den tid, i hvilken fuldbyrdelse er udsat ved betinget dom eller betinget benådning.

•••

Stk. 4 Forældelsesfristen for konfiskationskrav er 10 år.

•••
profile photo
Profilside