14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 85

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 85:

Med lovforslagets § 1, nr. 3, ophæves som led i en nyaffattelse af straffelovens bestemmelser om straffastsættelse de hidtil gældende bestemmelser i §§ 85, 87 og 91, jf. lovforslagets § 1, nr. 2, (§§ 80-84). Der henvises til de almindelige bemærkninger pkt. 3.7. ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.