14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 8

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 8:

Straffelovens §§ 6, stk. 2, 8, stk. 2 og 3, § 11, og § 140, 2. pkt., indeholder bestemmelser om, at afgørelse om påtale af en række lovovertrædelser tilkommer justitsministeren eller rigsadvokaten. Som det fremgår af bemærkningerne til § 720, stk. 1, under lovforslagets § 1, nr. 6, foreslås det, at justitsministeren bemyndiges til...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.