14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 75

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 75:

Efter straffelovens § 75, stk. 5, kan en forenings formue, arkiv, protokoller og lignende konfiskeres, når foreningen opløses ved dom. Det foreslås at nyaffatte bestemmelsen, så det kommer til at fremgå, at en forenings formue og øvrige ejendele kan konfiskeres, når foreningen opløses ved dom. Der ligger ikke i nyaffattelsen af bestemmelsen nogen ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.