14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Under dansk straffemyndighed hører handlinger, som foretages inden for et fremmed myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har dansk indfødsret, er bosat i den danske stat eller har lignende fast ophold her i landet, hvis

  • 1) handlingen også er strafbar efter lovgivningen på gerningsstedet (dobbelt strafbarhed) eller

  • 2) gerningsmanden også på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet og handlingen

    • a) omfatter seksuel udnyttelse af børn, menneskehandel eller kvindelig omskæring eller

    • b) er rettet mod nogen, der på gerningstidspunktet har den nævnte tilknytning her til landet.

•••

Stk. 2 Under dansk straffemyndighed hører endvidere handlinger, som foretages uden for et myndighedsområde af en person, der på tidspunktet for sigtelsen har den i stk. 1 nævnte tilknytning her til landet, hvis handlinger af den pågældende art kan medføre højere straf end fængsel i 4 måneder.

•••

Stk. 3 Stk. 1, nr. 1, og stk. 2 finder tilsvarende anvendelse med hensyn til handlinger foretaget af en person, som på tidspunktet for sigtelsen har indfødsret eller er bosat i Finland, Island, Norge eller Sverige, og som opholder sig her i landet.

•••
profile photo
Profilside