14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Hvis den dømte overtræder de i medfør af § 57 fastsatte vilkår, kan retten i den anledning

  • 1) tildele advarsel,

  • 2) ved kendelse ændre vilkårene og forlænge prøvetiden inden for den i § 56, stk. 2, fastsatte længstetid,

  • 3) ved dom træffe afgørelse om fuldbyrdelse af fængselsstraffen. § 58, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Med hensyn til de i stk. 1 nævnte retsafgørelser finder § 59, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside