14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 276

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1650 af 17. November 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§276 For tyveri straffes den, som uden besidderens samtykke borttager en fremmed rørlig ting for at skaffe sig eller andre uberettiget vinding ved dens tilegnelse. Med rørlig ting sidestilles her og i det følgende en energimængde, der er fremstillet, opbevaret eller taget i brug til frembringelse af lys, varme, kraft eller bevægelse eller i andet økonomisk øjemed.

•••
profile photo
Profilside