14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 269

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 269:

Det foreslås at ophæve de gældende bestemmelser i straffelovens §§ 267-274 og i stedet indsætte §§ 267-271 som nyaffattede bestemmelser. I oversigtsform foreslås følgende ændringer i forhold til de gældende regler: Det foreslås, at strafmaksimum i § 267 om ærekrænkelse hæves fra fængsel i 4 måneder til fængsel i 1 år. Forslaget har sammenhæng med,...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.