14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 219

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§219 Med fængsel indtil 4 år straffes den, der er

  • 1) ansat ved kriminalforsorgen, og som har samleje med en person, der er optaget i en af kriminalforsorgens institutioner, og som er undergivet den pågældendes myndighed,

  • 2) ansat ved politiet, og som har samleje med en person, der er frihedsberøvet og i politiets varetægt, eller

  • 3) ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

•••
profile photo
Profilside