14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 218

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 218:

Ifølge straffelovens § 218, stk. 1, straffes den, der ved udnyttelse af en persons sindssygdom eller åndssvaghed skaffer sig samleje uden for ægteskab med den pågældende. Det foreslås, at udtrykket »åndssvag« i § 218, stk. 1, der afgrænses på samme måde som i straffelovens § 16, ligesom i denne bestemmelse erstattes med begr...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.