14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 172

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§172 Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

•••

Stk. 2 Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

•••
profile photo
Profilside