14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 171

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§171 Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

•••

Stk. 2 Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

•••

Stk. 3 Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

•••
profile photo
Profilside