14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 163

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 163:

Til § 1 Den foreslåede ændring af straffelovens § 163 indebærer, at bestemmelsen - der i dag kun omfatter skriftlige erklæringer og bevidnelser - udvides til også at omfatte erklæringer og bevidnelser, der er afgivet ved »andet læsbart medie«, jf. nærmere om baggrunden herfor i de almindelige bemærkninger, pkt. 3. Herudover er der f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.