14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 158

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§158 Den, som afgiver falsk forklaring for retten, herunder ved anvendelse af telekommunikation, straffes med fængsel indtil 4 år. Bestemmelsen finder tillige anvendelse på falsk forklaring for en udenlandsk ret.

•••

Stk. 2 Med samme straf anses den, der afgiver falsk forklaring for De Europæiske Fællesskabers Domstol.

•••

Stk. 3 Angår det falske udsagn alene noget, som er uden betydning for det forhold, der søges oplyst, kan straffen gå ned til bøde.

•••
profile photo
Profilside