14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 152f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§152f Overtrædelse af §§ 152-152 d, hvorved der alene er krænket private interesser, er undergivet privat påtale.

•••

Stk. 2 Offentlig påtale kan dog ske, når den forurettede anmoder herom.

•••
profile photo
Profilside