14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Straffeloven § 15

Uddrag fra forarbejderne til straffeloven § 15:

Det foreslås, at nedsætte den kriminelle lavalder fra 15 til 14 år. Da der ikke i øvrigt foreslås særlige regler for behandlingen af 14-årige lovovertrædere, vil forslaget betyde, at 14-årige, der begår strafbare handlinger efter lovens ikrafttræden, vil skulle behandles efter de regler, der i dag gælder for 15-17-årige.Der henvises i øvrigt til pk...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.