14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 110

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§110 Den, som forfalsker, ødelægger eller bortskaffer noget dokument eller anden genstand, der er af betydning for statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater, straffes med fængsel indtil 16 år.

•••

Stk. 2 Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

•••
profile photo
Profilside