14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Straffeloven § 109

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af straffeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1851 af 20. September 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§109 Den, som røber eller videregiver meddelelse om statens hemmelige underhandlinger, rådslagninger eller beslutninger i sager, hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror, eller som angår betydelige samfundsøkonomiske interesser over for udlandet, straffes med fængsel indtil 12 år.

•••

Stk. 2 Foretages de nævnte handlinger uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

•••
profile photo
Profilside