Strafberegningsbekendtgørelsen § 16

Denne konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v.

Bekendtgørelse nr. 411 af 09. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 411 af 09. april 2015

§ 16

Ved beregningen af andre tidspunkter, der skal beregnes som en del af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen erstattes med et antal år/måneder/dage svarende til vedkommende del af denne.