14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strafberegningsbekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 411 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Rækkefølgen
Skal den dømte udstå flere fængselsstraffe, inddrages straffene i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, de er idømt. Skal fængselsstraf udstås i forbindelse med reststraf, inddrages først reststraffen, dernæst idømt fængselsstraf.

•••

Stk. 2 Skal den dømte udstå flere forvandlingsstraffe for bøder, inddrages de i beregningen én ad gangen i den rækkefølge, bøderne er idømt eller vedtaget.

•••

Stk. 3 Skal forvandlingsstraf for bøde udstås i forbindelse med idømt fængselsstraf, inddrages forvandlingstraffen ikke, før al anden straf er inddraget.

•••
profile photo
Profilside