14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strafberegningsbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 411 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 De beregninger, som er anført i § 1, stk. 1, nr. 1-3, skal foretages af det kriminalforsorgsområde, som har iværksat fuldbyrdelsen af straffen.

•••

Stk. 2 Beregninger, omfattet af § 1, stk. 1, nr. 4-7, og § 3, skal foretages af det kriminalforsorgsområde, som har ansvaret for sagsbehandlingen, eller som har løsladt den dømte. Hvis den dømte udstår eller har udstået straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol efter straffuldbyrdelseslovens kapitel 13 a, foretages beregningerne af det kriminalforsorgsområde, der fører eller har ført tilsyn og kontrol med den dømte.

•••

Stk. 3 Der skal gøres notat om den dato, hvor den dømte er gjort bekendt med beregningen, jf. straffuldbyrdelseslovens §§ 15-16, og om muligheden for at indbringe spørgsmålet om beregningen for Direktoratet for Kriminalforsorgen, jf. § 24, stk. 1, og fristen for at indgive klage, jf. § 24, stk. 2. Notatet skal endvidere indeholde oplysning om, at den dømte er vejledt om, at den endelige administrative afgørelse om beregningen kan kræves indbragt for retten, jf. straffuldbyrdelseslovens § 112 nr. 1.

•••
profile photo
Profilside