14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strafberegningsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 411 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Ved beregning af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 40 a, stk. 1, når den dømte har udstået halvdelen af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 13.

•••

Stk. 2 Det er i alle tilfælde en forudsætning for prøveløsladelse, at frihedsberøvelsen, inklusive den tid, for hvilken der er sket afkortning, har varet mindst 2 måneder. Er dette ikke tilfældet, er tidspunktet for eventuel prøveløsladelse den dag, hvor 2 måneder er udstået.

•••
profile photo
Profilside