14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strafberegningsbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om beregning af straffetiden m.v. paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strafberegningsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 411 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Ved beregningen af tidspunktet for eventuel prøveløsladelse i henhold til straffelovens § 38, stk. 2, når den dømte har udstået halvdelen af straffen, anvendes en tilsvarende fremgangsmåde som anført i § 12, idet dog et antal år/måneder/dage svarende til to tredjedele af straffen, forvandlingsstraffen eller reststraffen erstattes af et antal år/måneder/dage svarende til halvdelen af denne.

•••

Stk. 2 En fremkommen rest ved deling af et antal måneder deles således, at halvdelen af 1 måned sættes til 15 dage. 

•••
profile photo
Profilside