14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Strafafbrydelsesbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om tilladelse til strafafbrydelse paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af strafafbrydelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 403 af 09. April 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Tilladelse til strafafbrydelse gives for et bestemt tidsrum og for mindst 1 døgn.

•••

Stk. 2 For indsatte i kriminalforsorgens institutioner skal mulighederne for at tillade udgang efter reglerne herom være udtømte, før der gives tilladelse til strafafbrydelse. Strafafbrydelsen regnes i givet fald først fra udløbet af det tidspunkt, hvor den indsatte har fået tilladelse til udgang.

•••
profile photo
Profilside