14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 949 af 18. October 2000. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Virksomheder, der drives i selskabslignende form, jf. konkurrencelovens § 11 a, stk. 4, 2. pkt., omfatter:

  • 1) Virksomheder, der er oprettet ved lov, i henhold til lov eller ved aktstykke på finansloven, og som er helt eller delvist offentligt ejede.

  • 2) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  • 3) Andre virksomheder, der er helt eller delvist offentligt ejede.

•••

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder skal være karakteriserede ved en organisationsform, der ledelsesmæssigt og regnskabsmæssigt svarer til selskaber med begrænset ansvar, selvejende institutioner o. lign.

•••
profile photo
Profilside