14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder

Denne konsoliderede version af støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 949 af 18. oktober 2000, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Støttetilbagebetalingsbekendtgørelsen

I medfør af § 11 a, stk. 4, 2. pkt., i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 687 af 12. juli 2000, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Konkurrencerådet kan påbyde, at også offentlig støtte, der er ydet til nærmere bestemte helt eller delvist offentligt ejede virksomheder, der drives i selskabslignende form, skal tilbagebetales.

§2 Virksomheder, der drives i selskabslignende form, jf. konkurrencelovens § 11 a, stk. 4, 2. pkt., omfatter:

  • 1) Virksomheder, der er oprettet ved lov, i henhold til lov eller ved aktstykke på finansloven, og som er helt eller delvist offentligt ejede.

  • 2) Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse.

  • 3) Andre virksomheder, der er helt eller delvist offentligt ejede.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte virksomheder skal være karakteriserede ved en organisationsform, der ledelsesmæssigt og regnskabsmæssigt svarer til selskaber med begrænset ansvar, selvejende institutioner o. lign.

§3 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. november 2000.

profile photo
Profilside