Støtteanmeldelsesbekendtgørelsen § 1

Denne konsoliderede version af støtteanmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte

Bekendtgørelse nr. 467 af 08. juni 2005

§ 1

Anmeldelse efter konkurrencelovens § 11 a, stk. 6, 1. pkt., kan indgives til Konkurrencestyrelsen af:

  • 1) Vedkommende ministerium, amt/region eller kommune, hvorunder støtten hører.

  • 2) Modtagere af offentlig støtte.