14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Støtteanmeldelsesbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af støtteanmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 467 af 08. June 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Senest 2 uger fra modtagelsen bekræfter Konkurrencestyrelsen, at anmeldelsen er modtaget.

•••

Stk. 2 Konstaterer Konkurrencerådet, at oplysningerne i en anmeldelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter rådet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

•••

Stk. 3 Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencerådet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen, og som anmelderen bør have kendskab til.

•••
profile photo
Profilside