14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Støtteanmeldelsesbekendtgørelsen § 2

Bekendtgørelse om anmeldelse af offentlig støtte paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af støtteanmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 467 af 08. June 2005. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved anmeldelse af offentlig støtte skal de i § 1, nr. 1, nævnte myndigheder benytte skema K 3, mens de i § 1, nr. 2, nævnte modtagere skal benytte skema K 4. Begge skemaer er optrykt som bilag til denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skemaerne.

•••

Stk. 3 Konkurrencerådet kan efter anmodning helt eller delvist fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skemaerne, hvis rådet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

•••
profile photo
Profilside