14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stormflodsloven § 24

Lov om stormflod og stormfald paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stormflodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Forsikringsselskaber, der tegner forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre, skal opkræve en afgift pr. police.

•••

Stk. 2 Afgift opkræves dog ikke af kaskoforsikringer for motorkøretøjer og både samt andre forsikringer, der dækker skader forårsaget af stormflod eller oversvømmelse fra vandløb og søer.

•••

Stk. 3 Afgiften udgør årligt 30 kr. pr. police til stormflods- og oversvømmelsespuljen og 10 kr. pr. police til stormfaldspuljen og opkræves sammen med den første præmieopkrævning i kalenderåret. Indtil stormflods- og oversvømmelsespuljen udgør 500 mio. kr., kan afgiften til denne pulje forhøjes til 50 kr. pr. police.

•••

Stk. 4 Reglerne i § 60, stk. 3, i lov om finansiel virksomhed finder tilsvarende anvendelse på afgiften på bygningsbrandforsikringer i henhold til denne lov.

•••
profile photo
Profilside