14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om visse naturskader § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om visse naturskader og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er udpeget til at varetage sekretariatsfunktionen.

§22 Erhvervsministeren udpeger en statslig styrelse til at varetage sekretariatsfunktionen for Naturskaderådet.

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om sekretariatets arbejde, herunder samarbejdet med forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet. Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

•••

Stk. 3 Hvis Naturskaderådet vurderer, at der er sandsynlighed for, at summen af erstatninger og tilskud, der skal udbetales efter denne lov, vil overstige statsgarantiernes maksimum, jf. § 27, stk. 2, retter rådet henvendelse til erhvervsministeren.

•••

Stk. 4 Naturskaderådet kan efter behov anvende fremmed bistand.

•••

Stk. 5 Naturskaderådet kan, i det omfang det er nødvendigt for bedømmelse af en skadesbegivenhed, indhente yderligere oplysninger om denne og foretage eller lade foretage inspektionsbesøg på stedet, hvor skaden er indtruffet.

•••

Stk. 6 Erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om betaling for sekretariatets arbejde og for fremmed bistand, herunder bistand fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Bekendtgørelse om varetagelse af sekretariatsfunktionen for Stormrådet, samarbejdet mellem Stormrådets sekretariat og forsikringsselskaberne og Miljø- og Fødevareministeriet samt om betaling for sekretariatets arbejde og for ekstern bistand

•••

Stk. 7 Naturskaderådet afgiver en årlig beretning til erhvervsministeren om sin virksomhed.

•••
profile photo
Profilside