14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stormflodsloven § 2

Lov om stormflod og stormfald paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stormflodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Ved stormflod forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i havet, der statistisk indtræffer sjældnere end hvert 20. år.

•••

Stk. 2 Ved oversvømmelse fra vandløb og søer forstås oversvømmelse som følge af en ekstremt høj vandstand i vandløb og søer, der forventes statistisk at ville indtræffe sjældnere end hvert 20. år.

•••

Stk. 3 Ved stormfald forstås:

  • 1) Stormfald i en landsdel: Hvis der i en landsdel ved kraftig vindpåvirkning er væltet eller knækket træer svarende til mindst 1 års hugst i den ramte landsdel.

  • 2) Stormfald i hele landet: Hvis der i en eller flere landsdele ved kraftig vindpåvirkning tilsammen er væltet eller knækket mindst 1 mio. m³ træ.

•••

Stk. 4 Ved en landsdel, jf. stk. 3, forstås et område som defineret ved Danmarks Statistiks NUTS III-kode.

•••

Stk. 5 Efter forhandling med miljø- og fødevareministeren kan erhvervsministeren fastsætte nærmere regler om vurderingen af, om oversvømmelser fra vandløb og søer er omfattet af § 2, stk. 2. Bekendtgørelse om erstatning for skader forårsaget af stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer

•••

Stk. 6 Afgørelse af, om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald i et område på et givet tidspunkt, træffes af Stormrådet, jf. § 21, efter udtalelse fra Danmarks Meteorologiske Institut og Kystdirektoratet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været stormflod, og Miljø- og Fødevareministeriet, for så vidt angår afgørelse af, om der har været oversvømmelse fra vandløb og søer eller stormfald.

•••
profile photo
Profilside