14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Stormflodsloven § 11

Lov om stormflod og stormfald paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af stormflodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 281 af 16. April 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Tilskud ydes kun til skovarealer, som er dækket af en basisforsikring mod stormfald. Arealet skal være dækket af basisforsikringen inden for en frist, som fastsættes af erhvervsministeren. Bekendtgørelse om forsikring af privat skov mod stormfald og tilskud til gentilplantning m.v. efter stormfald

•••

Stk. 2 Efter fristens udløb kan et skovareal kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud ved ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervsministeren.

•••

Stk. 3 Opsiges forsikringen, kan arealet kun blive omfattet af lovens bestemmelser om tilskud igen i forbindelse med ejerskifte, og hvis arealet dækkes af basisforsikringen inden for en frist efter ejerskiftet, som fastsættes af erhvervsministeren.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren fastsætter regler om, hvornår arealer, som ønskes omfattet af loven, herunder ved ejerskifte, skal være omfattet af en basisforsikring.

•••

Stk. 5 Erhvervsministeren fastsætter efter drøftelse med miljø- og fødevareministeren nærmere regler til gennemførelse af forsikringsordningen. Bekendtgørelse om minimumsbetingelser for forsikringsselskabers tegning af basisforsikring mod stormfald

•••
profile photo
Profilside