Statstidendeloven § 9

Denne konsoliderede version af statstidendeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statstidende

Lov nr. 419 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 621 af 12. juni 2013

§ 9

Forskningsministeren fastsætter regler om betaling for den trykte udgave af Statstidende, levering af særlige tjenesteydelser i tilknytning til brugen af det elektroniske Statstidende og masseudtræk af oplysninger fra Statstidende, jf. § 6, stk. 3.

Stk. 2 Forskningsministeren fastsætter regler om betaling for optagelse af meddelelser i Statstidende.

Stk. 3 Udgiveren af Statstidende træffer endelig administrativ afgørelse om beregning af betaling som nævnt i stk. 1 og 2.