Statstidendeloven § 3

Denne konsoliderede version af statstidendeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statstidende

Lov nr. 419 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 621 af 12. juni 2013

§ 3

I Statstidende optages alle meddelelser, som i henhold til lovgivningen skal offentliggøres i Statstidende.

Stk. 2 Forskningsministeren kan efter aftale med vedkommende minister fastsætte regler om, at meddelelser, som efter lovgivningen skal offentliggøres, uden at det i lovgivningen kræves, at offentliggørelse skal ske i Statstidende, skal optages i Statstidende. Offentliggørelsen skal opfylde særlovgivningens krav hertil.

Stk. 3 Forskningsministeren fastsætter regler om, hvilke andre meddelelser der kan optages i Statstidende.

Stk. 4 Forskningsministeren kan efter aftale med vedkommende minister fastsætte regler om, at den, der får optaget en meddelelse i Statstidende, jf. stk. 1 og 2, skal meddele Statstidende personnummer henholdsvis virksomhedsnummer på den, som meddelelsen vedrører.

Stk. 5 Forskningsministeren kan efter aftale med vedkommende minister fastsætte regler om, at meddelelser, som efter lovgivningen skal offentliggøres, og hvor det i lovgivningen er foreskrevet, at offentliggørelsen skal ske på en bestemt måde, skal offentliggøres gennem det samme tekniske rammesystem som Statstidende. Offentliggørelsen skal opfylde særlovgivningens krav hertil.

Stk. 6 Finansministeren kan fastsætte regler om, at levering af meddelelser til optagelse i Statstidende skal ske digitalt.