Statstidendeloven § 11

Denne konsoliderede version af statstidendeloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Statstidende

Lov nr. 419 af 31. maj 2000,
som ændret ved lov nr. 621 af 12. juni 2013

§ 11

Loven træder i kraft den 1. juli 2000.

Stk. 2 Samtidig ophæves lov nr. 10 af 23. januar 1903 om en statstidende.