14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om kontrol angående statsstøtte (Europa-Kommissionens kontrolbesøg i Danmark) § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 408 af 31. May 2000. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Europa-Kommissionens kontrolbesøg efter artikel 22 i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 gennemføres efter forudgående indhentelse af retskendelse. Retskendelse indhentes af Konkurrencestyrelsen, der yder Europa-Kommissionens bemyndigede repræsentanter og eksperter den fornødne støtte til løsningen af deres opgaver.

•••

Stk. 2 Politiet yder bistand ved gennemførelsen af et kontrolbesøg efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Konkurrencestyrelsen deltager ved gennemførelsen af kontrolbesøg efter stk. 1 mod behørig legitimation. Repræsentanter fra det ministerium, inden for hvis ressort statsstøtten er bevilget, kan ligeledes deltage ved gennemførelsen af kontrolbesøget mod behørig legitimation.

•••
profile photo
Profilside