Bøger, som nævner Statsskatteloven § 51

4. Historisk udvikling

- Side 57 -

I 1939 – med vedtagelsen af den første (midlertidige) ligningslov – begyndte en udvikling, hvor reglerne i statsskatteloven blev suppleret med eller erstattet af anden lovgivning. De eneste tilbageværende bestemmelser i statsskatteloven af praktisk relevans er i dag SL §§ 4-6.

Læs på Jurabibliotek

(...)

Strukturen er således, at statsskattelovens §§ 4-6 er grundstammen i dansk skatteret, men at denne grundstamme gennem årene har fået en lang række knopskydninger i form af anden lovgivning og regulering.

Læs på Jurabibliotek