Bøger, som nævner Statsskatteloven § 38

De for ligningsarbejdet gældende tidsfrister

- Side 0 -

...som fremhævet af Poul Andersen ikke udsættende virkning for skattebetalingen, der sker på grundlag af de foreløbige indkomstansættelser, således at skatten forfalder til betaling af yderne den 1. juli, 1. oktober, 1. januar og 1. april, hver gang med en fjerdedel for det forløbne kvartal med betalingsfrist som i statsskattelovens § 38, stk. 2 fastsat.

Læs på Jurabibliotek