14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

§ 78-bekendtgørelsen § 8

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) paragraf 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1017 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Iværksættelse
Er den dømte på fri fod, iværksættes straffuldbyrdelsen, når den pågældende er mødt i institutionen og har erklæret at ville overholde de fastsatte vilkår.

•••

Stk. 2 Er straffuldbyrdelsen allerede iværksat, skal det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte er anbragt, sørge for, at den dømte overføres til anbringelsesstedet uden ugrundet ophold.

•••
profile photo
Profilside