14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

§ 78-bekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 867 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Er den dømte på fri fod ved anbringelsen, udfører det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal anbringes, de opgaver, der følger af strafudståelsen, medmindre andet aftales eller er bestemt i denne bekendtgørelse.

•••

Stk. 2 Overføres den dømte fra et fængsel eller arresthus, varetager det kriminalforsorgsområde, hvorfra den dømte overføres, de opgaver, der følger af strafudståelsen, medmindre andet aftales eller er bestemt i denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside