§ 78-bekendtgørelsen § 6

Denne konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse nr. 1017 af 28. juni 2022

§ 6

Er den dømte på fri fod ved anbringelsen, udfører det kriminalforsorgsområde, hvor den dømte skal anbringes, de opgaver, der følger af strafudståelsen, medmindre andet aftales eller er bestemt i denne bekendtgørelse.

Stk. 2 Overføres den dømte fra et fængsel eller arresthus, varetager det kriminalforsorgsområde, hvorfra den dømte overføres, de opgaver, der følger af strafudståelsen, medmindre andet aftales eller er bestemt i denne bekendtgørelse.