14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

§ 78-bekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 867 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Involverede myndigheder m.v.
Det er en forudsætning for anbringelse på en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, at et egnet anbringelsessted har erklæret sig villig til at modtage den dømte, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Hvis en psykiatrisk afdeling eller hospital og et kriminalforsorgsområde ikke er enige om, at anbringelse på afdelingen eller hospitalet bør finde sted, indhenter kriminalforsorgsområdet en udtalelse fra kriminalforsorgens psykiatriske konsulent med henblik på forelæggelse for Retslægerådet.

•••
profile photo
Profilside