14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

§ 78-bekendtgørelsen § 10

Bekendtgørelse om anbringelse af dømte i institution m.v. uden for fængsel eller arresthus (§ 78-bekendtgørelsen) paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af § 78-bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1017 af 28. juni 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kriminalforsorgsområdet, jf. § 6, kan tilbagekalde tilladelsen, når

  • 1) den dømte efter reglerne i § 9, stk. 1, er tilbageført eller overført til fængsel eller arresthus,

  • 2) den dømte kan tilbageføres eller overføres til fængsel eller arresthus efter straffuldbyrdelseslovens § 78, stk. 4, eller

  • 3) formålet med anbringelsen ikke længere er til stede.

•••

Stk. 2 Tilbagekaldes en tilladelse til anbringelse i en institution m.v. uden for fængsel eller arresthus, skal den dømte som udgangspunkt anbringes i et fængsel eller arresthus beliggende i det kriminalforsorgsområde, der varetager sagsbehandlingen. Anbringelse kan dog på grund af pladsforholdene eller af andre praktiske årsager finde sted i et fængsel eller arresthus beliggende i et andet kriminalforsorgsområde.

•••
profile photo
Profilside