14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

SPS-loven § 4

Lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af sps-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 69 af 28. January 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Specialpædagogisk støtte kan ydes til studerende, som er indskrevet på og gennemgår

  • 1) offentligt anerkendt videregående uddannelse indtil kandidatgrad, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Børne- og Undervisningsministeriet, og som berettiger til statens uddannelsesstøtte, herunder obligatoriske praktikperioder i disse uddannelser, selv om de ikke berettiger til statens uddannelsesstøtte,

  • 2) teoretisk og praktisk pædagogikum,

  • 3) uddannelse i udlandet, som af en dansk uddannelsesinstitution er godkendt som led i en uddannelse, der er omfattet af nr. 1, og som den studerende er i gang med, og

  • 4) uddannelse i udlandet, som ikke er omfattet af nr. 3, men som der kan ydes statens uddannelsesstøtte til.

•••

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan efter anmodning fra en anden minister bestemme, at videregående uddannelser, der henhører under vedkommende minister, henføres til loven.

•••
profile photo
Profilside