Bøger, som nævner Spiritusafgiftsloven § 9a

Grundlæggende afgiftsretlige principper (2. udg.)
Forfattere: Jette Thygesen
Udgivelsesdato: 28. maj 2023
DJØF Forlag

Godkendt oplagshaver

- Side 134 -

Herudover skal virksomheden have godkendt sine lokaler. 131 131. Jf. spiritusafgiftslovens § 9 a, stk. 2. Reglen gælder dog ikke for en virksomhed der er registreret som oplagshaver på grund af fjernsalg til Danmark. For at lokalerne kan godkendes, skal følgende være opfyldt:

Læs på Jurabibliotek